Phiên dịch kỹ thuật

0
Để vận hành, lắp đặt, sử dụng hay sửa chữa một thiết bị cần phải được mô tả chi tiết và chính xác. Bạn thử tưởng tượng nếu một chi tiết bị sai lệch,...

Phiên dịch hội chợ

1
Hội chợ, Triển lãm là nơi để trưng bày, giới thiệu sản phẩm, để các đối tác gặp gỡ để tìm kiếm bạn hàng, ký kết các hợp đồng; còn hội chợ là nơi diễn ra...

Phiên dịch từ xa

0
Đây là loại hình phiên dịch rất linh hoạt, có thể phiên dịch qua diện thoại, qua online, skype, truyền hình trực tiếp,...Đây là loại hình phiên dịch phổ biến trong xã hội hiện đại với...

Phiên dịch tháp tùng

0
Phiên dịch tháp tùng là loại hình mà một phiên dịch viên sẽ theo bên cạnh khách hàng của mình, trợ giúp họ truyền tải thông điệp cũng như tiếp nhận những phản hồi trong...

Dịch vụ phiên dịch hội thảo – hội nghị.

0
Đây là 3 hình thức phiên dịch khá phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới. Phiên dịch với hơn 300 phiên dịch viên chuyên nghiệp sẽ cung cấp...

Dịch Thuật Tài Chính Ngân Hàng

0
Chính xác trong những ngữ cảnh Trong con mắt nhìn nhận của mọi người thì ngành tài chính-ngân hàng được coi là rất nhạy cảm. Vì thế dịch thuật Minh Đức chúng tôi có thể giúp các bạn xử...

Phiên dịch đàm phán thương mại

0
Việc lựa chon một phiên dịch đàm phán thương mại để truyền tải ngôn ngữ không có nghĩa là phiên dịch viên đó chỉ giỏi phiên dịch, khả năng phiên dịch được ưu tiên hàng đầu....

Phiên dịch cabin

0
Là loại hình mà người phiên dịch thường ngồi trong một cabin cách âm, nghe người nói bằng tai nghe và dịch vào microphone, người phiên dịch phải dịch song song ngay sang ngôn...
- Advertisement -

Recent Posts